• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/08/13 ساعت 19:26

    ‌توییت #صلیب_سرخ: اگر یمن ۱۰۰ نفر جمعیت داشته باشد: ۸۰ نفر به کمک‌های حیاتی نیاز دارند./۶۰ نفر غذایی برای خوردن ندارند./ ۵۸ نفر به آب سالم دسترسی ندارند./ ۵۲ نفر به بهداشت دسترسی ندارند./ ۱۱ نفر سوتغذیه شدید دارند./ اما جمعیت #یمن ۱۰۰ نفر نیست؛ ۲۷ میلیون نفر است! ‌