• سید امیر سیاح   amirsayah1@

    1397/08/13 ساعت 11:16

    رفقایی که با #آستان_قدس مرتبط اند خبر بدن آیا برند #کوکاکولا که در مشهد تولیدمیشود، الان هم ربطی به آستان دارد یا نه؟ و هرماه چقدر بابت حق لیسانس به کمپانی کوکاکولا در نیویورک پرداخته میشود؟