• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/08/13 ساعت 10:55

    جریان‌های سیاسی فی‌نفسه سالم هستند.این عملکرد افراد است که یک جریان سیاسی را خوش‌نام یا بدنام می‌کند. اصلاح‌طلبان در دوره‌ی۷۶ تا ۸۴ با تمام کاستی‌ها و اشتباهات،هم سالم بودندو هم‌شریف اما الان چطور؟ در بسیاری از آنها نه شرافتی می‌بینی و نه سلامتی. ناکارآمد،بندباز و فاسد شدند.چرا؟