• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/08/13 ساعت 22:22

    امام خمینی(ره):«تاخیر در رسیدن به همه‌ی اهداف دلیل نمی‌شود که ما از اصول خود عدول کنیم.» امام گویی که دغدغه‌ها و مشکلات امروز ما را به عینه مشاهده کرده باشند ما را از اینکه نگران ایجاد روابط و مناسبات گسترده با دنیا باشیم، پرهیز داده‌اند. #cft #مرگ_بر_آمریکا #شورای_نگهبان