• حامد هادیان   hhadyan@

    1397/08/13 ساعت 08:35

    #رشتو : امارات متحده ایران و عراق ۱/ هر جوری حساب می‌کنم. حضور حدود دو میلیون ایرانی در بازه‌ دو هفته‌ای در عراق شگفت‌انگیز است‌. از شهود و تاثیری که می‌گذارند تا می‌پذیرند