• جناب آقای #افشانی شهردار سابق #تهران وقتی آمدی همشهریان عزیزم گفتند تهران را فتح کردیم …حالا که داری می‌روی قرص باش،آبرو مون رو نبر …دایه دایه وقت جنگ را بخوان و موتورچی را صدا کن: زینَُ بَرگم بَوَنیت و اوُ مادیونم خَوَرِه مه بوُریتو سی هالوُونم