• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/08/13 ساعت 22:02

    تا جایی که حافظه‌ام یاری می‌دهد، سابقه نداشته کسی اینقدر نوبرانه‌، پا بر زمین بکوبد که «باید قانون رو عوض کنید تا من رییس بمونم». فراتر از شخص #افشانی ضربه این اصرار خودپرستانه و لجوجانه، پیکر اصلاحات و پایگاه اجتماعی و کارنامه اصلاح طلبان را مخدوش کرد.