• بهروز شجاعی   behrouzshojaei@

    1397/08/13 ساعت 11:01

    تنها ابهامی که درباره شمولیت قانون #منع_بکارگیری_بازنشستگان برای #شهرداران که منتخب مردم هستند دارم این است که شرایط برکناری شهردار پیش از این در قانون و آیین‌نامه انتخاب شهرداران آمده و نتوانستم تبصره یا قانونی را برای نحوه برکناری شهردار بر اساس قانون منع بکارگیری پیدا کنم.