• سامان موحدی راد   SamanMovahed@

    1397/08/13 ساعت 11:23

    احمد گمشادزهی از اهالی روستای عشایرنشین «هناران» است که ۱۰ فرزند دارد. او نیز مانند سایر اهالی روستا، به دلیل #خشکسالی درآمدزیادی از دامداری و کشاورزی ندارد. خشکسالی موجب شده قاچاق سوخت یا همان گازوئیل‌کشی رشد چشمگیری داشته باشد.