• حامد هادیان   hhadyan@

    1397/08/13 ساعت 22:53

    توی سرمای حیاط یک پتو کشیدم سرم تا کمی اینترنت موبایل بگیرم. اینترنت خانه قطع است و اینترنت موبایل هم آنتن نمی‌دهد. بعد رفقا درباره اینترنت بی‌فیلتر دولتی چت می‌کنند …