• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1397/08/12 ساعت 10:59

    هیچ قضاوتی ندارم و فقط از خودم می‌پرسم اگر من مدیر دبستان بودم کلاس‌ها رو تعطیل می‌کردم فوتبال پخش کنم؟ گمون نکنم. لااقل برای بچه‌های سال‌های اول دبستان که عموما ورزش قهرمانی به این شکل دغدغه‌شون نیست. مگر اینکه بخواهیم تبدیلش کنیم به دغدغه‌شون.