• حامد هادیان   hhadyan@

    1397/08/12 ساعت 17:15

    بهار میگه وقتشه برام قناری بگیری. میگم به شرطی که دستت نگیریشون. با تاکید میگه دستم می‌گیرم. میگم نباید. میگه از هیولاها شنیدم که میشه گرفت. میگم خب هیولا از کجا پیدا کنیم بپرسم. میگه سوسک و مارمولکا که هستند. میگم خب اونا جواب نمیدن. میگه به جاش گوش میدن. #ابابهار #چهارسالشه