• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

    1397/08/12 ساعت 19:40

    در تویتر بسیاری در مورد #تتلو می‌گویندنباید جدی گرفت وبا تمسخروخنده ازاو می‌گذرنداما ترسناک این است که در میان فالورهای او صدها #نوجوان وجود دارد که از او تقلید می‌کنند و استوری‌های او را بازنشر می‌کنند و این موضوع بسیار خطرناک است و باید یکبار در مقابل این پدیده محکم ایستاد.