• حامد هادیان   hhadyan@

    1397/08/12 ساعت 15:18

    قیافه مظلوم و دانش‌آموزی راننده‌ها وقتی از ماشین پیاده می‌شوند و به سمت پلیس‌هایی در حال نوشتن جریمه با قیافه ناظم‌ها می‌روند