• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/08/11 ساعت 15:11

    منابع خبری از آتش‌سوزی یک ساختمان در نزدیکی سفارت #عربستان سعودی در #لندن خبر می‌دهند راشاتودی: افراد محلی می‌گویند که صدای انفجاری شنیده شده است