• استفاده از خاک #مریخ به‌عنوان #سوخت #موشک؛ مشکل عمده در ماموریت‌های مریخی تامین سوخت برای بازگشت به زمین است. سرپرست تیم پژوهشی #ناسا امیدوار است که بتوانند سوخت ماموریت‌های سفر به مریخ یا سیارات دیگر را از خاک مریخ تامین کنند. اطلاعات بیشتر را در https://goo.gl/CkNtDF بخوانید.