• بهروز شجاعی   behrouzshojaei@

    1397/08/11 ساعت 13:48

    روزآزمون اعضای #شورای_شهر برای اثبات #جوانگرایی نزدیک است.حداقل نام یک جوان دربین پنج نفرتوقع زیادی نیست. @hojjat_nazari @AliEtaMedia @AfshinHabibzade @N_Khodakarami @MjHaghshenas @aminimedia_ir @ElhamFakhari @milani_arash @salari_mohamad @ArvinBahare @zahra_nezhad