• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/11 ساعت 10:42

    #پامپئو وزیر خارجه #آمریکا درباره #عربستان سعودی گفت: «پادشاهی عربستان سعودی شریک بزرگی برای ما در راستای مقابله با ایران جهت تغییر رفتار این کشور محسوب می‌شود و به ما برای تضمین وجود #نفت خام کافی در بازار جهانی کمک می‌کند.» http://tn.ai/۱۸۶۶۷۵۳