• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1397/08/11 ساعت 14:03

    اینها تنها چند سوال خیلی کلی و ساده است که قطعا ولیعهد سعودی بعد از نزدیک به ۴ سال جنگ با آن روبرو خواهد شد جنگی که «هیچکدام» از اهداف آن برای عربستان سعودی محقق نشده #یمن