• «اَمَل» که به نماد کودکان یمنی در رسانه‌های جهان تبدیل شده بود، درگذشت؛ اَمَل یعنی«امید». به گفته سازمان ملل، بیش از «۲ میلیون» کودک یمنی از گرسنگی مفرط رنج می‌برند. #یمن #جنگ_یمن/ @SFallahpour