• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/08/11 ساعت 14:58

    علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران: #افشانی درخواست کرده که تا مشخص شدن مستثنی شدن شهرداران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان در یکی از کمیسیون‌های مجلس، روند انتخاب و رای گیری برای شهردار جدید را به تعویق اندازند. /باشگاه خبرنگاران