• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/08/10 ساعت 15:24

    شنیده شده که #افشانی امروز نامه‌ای به #شورای_شهر فرستاده و خواسته انتخاب شهردار جدید متوقف شود تا او از طریق دیوان عدالت اداری یا استفساریه مجلس مجوز ماندن بر صندلی شهرداری را بگیرد.