• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/08/10 ساعت 00:07

    در فضای مجازی و حتی واقعی کسانی هستند که می‌گویند دشمنی #عربستان با ایران دروغه. اینکه به حاکمیت نقد دارید پذیرفتنی است اما چطور می‌توانید تا این اندازه حقیقت را نادیده بگیرید؟