• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1397/08/10 ساعت 13:28

    منابع دیگری هم از پایان چراغ سبز آمریکا برای ادامه محاصره قطر سخن می‌گویند جنگ #یمن و محاصره #قطر اساس سیاست منطقه‌ای #محمد_بن_سلمان به شمار می‌روند و پایان بی‌نتیجه هر دو پرونده به معنای تضعیف موقعیت ولیعهد بیش از هر زمان دیگر است