• حامد هادیان   hhadyan@

    1397/08/10 ساعت 21:05

    رفقایی دارم در همین توییتر که حرف‌ها و موضع‌گیری‌های توییتری‌شان را نمی‌فهمم ولی در واقعیت عمیقا درک‌شان می‌کنم و حتی دلیل حرف‌های این‌جایشان‌را.