• نماد فرقه گرایی، افراطی گری، #تروریسم و جنایت علیه بشریت؛ نظام #سعودی است. تقلیل این مسئولیت به محمد بن سلمان اشتباه است. پادشاهی سعودی باید محاکمه شود. شاید باور نکنید؛ اما این عکس یک کودک ۷ساله یمنی است. #یمن #MBS