• بهروز شجاعی   behrouzshojaei@

    1397/08/10 ساعت 16:36

    نظرم در این مورد به آقای #افشانی نزدیک است،خوب است اعضای محترم #شورای_شهر روند انتخاب #شهردار را چند روزی به تعویق بیاندازند تا تمامی راه‌های قانونی باقیمانده طی شود.اگر #قانون حکم به ماندن ایشان داد که هیچ،اگر هم نه که روند مجددا دنبال شود تابرای آینده حرفی باقی نماند.