• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1397/08/10 ساعت 17:11

    من به سینا @sinarahimpour گفتم پیروزی #پرسپولیس باعث شادی میلیون‌ها #ایرانی میشه و این شور و شادی مردم و بخصوص جوانان ایرانی برای من هیجان انگیز و دوست داشتنیه ولذا امیدوارم پرسپولیس پیروز بشه. #استقلال