• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/09 ساعت 16:49

    #ظریف: #عربستان با ایران تماسی نداشته است/دولت عربستان نیاز دارد درباره سیاستهای منطقه‌ای خود بازنگری کند و هرگاه چنین بازنگری بخواهد صورت بگیرد، جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد/فکر می‌کنیم که همسایگان ما از ایجاد تنش باایران تاکنون منفعتی نبرده‌اند http://tn.ai/۱۸۶۵۹۳۳