• بهروز شجاعی   behrouzshojaei@

    1397/08/09 ساعت 08:28

    پریشب گفتم دیگه توییت‌های آخره که می‌زنم بس که حالم خراب شده بود، دیروز صبح رفتم دکتر و خانم دکتر جوان با چند کپسول و قرص و دو آمپول و یک سِرُم کاری کرد که دیروز عصر و دیشب کلی توییت زدم