• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1397/08/09 ساعت 11:27

    مشق دخترخاله‌م نوا، این بوده که برای این تصویر شرح بنویسن. یازده سالشه و از روشن‌ترین‌های جهان منه.