• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/08/09 ساعت 23:47

    راهپیمایی اربعین، راهپیمایی بزرگ علیه ستم و ستم‌پیشگی تاریخ معاصر است. تمام کسانی که از سراسر جهان به این راهپیمایی آمدند نمایندگان ملت‌های خود در مبارزه با استکبار جهانی هستند. #حب_الحسین_یجمعنا