• بهروز شجاعی   behrouzshojaei@

    1397/08/08 ساعت 23:15

    الان یک عده هستند از هواداران یک بنده خدایی تا می‌نویسم آخوندی به این دلایل شهردار خوبی برای تهران نمی‌شه به من فحش می‌دند، می‌گم تقوی نژاد احتمال زیاد شهرداره به من فحش می‌دند، می‌گم مجلس استفساریه را می‌خواهد به فوریت بررسی کنه به من فحش می‌دند، حالتون خوبه خدایی؟!