• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/08 ساعت 16:16

    کشمکش خزانه‌داری و کنگره #آمریکا بر سر قطع ارتباط ایران با #سوئیفت /منابع مطلع به پیگاه واشنگتن‌فری‌بیکن گفته‌اند نمایندگان آمریکا در تلاشند طرحی را به تصویب برسانند که خواستار قطع دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی است http://tn.ai/۱۸۶۵۰۶۵