• استقلال تهران   FcEsteghlal@

    1397/08/08 ساعت 20:54

    بلیت فروشی دیدار تیمهای #استقلال تهران و #سایپا، از ساعت ٩ صبح روز چهارشنبه ۹ آبان آغاز خواهد شد. هواداران با مراجعه به سایت http://www.gishe۳.com میتوانند بلیت این مسابقه را تهیه نمایند