• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/08/08 ساعت 17:51

    دیگه تنها راهی که مونده اینه که از پشت در اتاق #افشانی تا توی خیابون آب‌نبات بچینن تا اومد بیرون در رو پشت سرش قفل کنن!