• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/08/08 ساعت 15:38

    ۴۰ سال می‌گذره وضعیت برخی سرویس‌های بهداشتی تو راهی هنوز مثل سابقه یک دستت باید به تنبونت باشه یک دست دیگه به در توالت .کاش به جای برخی رجزخوانی‌ها ساماندهی توالت‌ها در دستور کار قرار می‌گرفت