• محمد حسین نجاتی   mh_nejati@

    1397/08/07 ساعت 15:32

    ۱۵.در داخل ایران نیز برخی پا فراتر گذاشتند و اربعین را شاه‌راهی برای ظهور امام دوازدهم شیعه خواندند. تا جایی که حجت‌الاسلام پناهیان از روحانیونی که بعضا مواضع اورا با تندروی‌ها می‌شناسند، سال گذشته در سخنرانی معروفی گفت:چه کسی جرات دارد بگوید که اربعین، علامت نزدیک شدن ظهور نیست؟