• محمد حسین نجاتی   mh_nejati@

    1397/08/07 ساعت 14:40

    ۳. تا اینجا پیاده‌روی در روزهای منتهی به #اربعین و بدون استفاده از احشام، سنتی در میان شیعیان بوده. روایت‌های تاریخینشان می‌دهد با توجه به اینکه کاروان اسرای واقعه عاشورا پس از شهادت لشگریان پیاده به سمت شام رفتند، آنها نیز در سفر اربعین با پای پیاده و بعضا پای برهنه سفر می‌کنند.