• محمد حسین نجاتی   mh_nejati@

    1397/08/07 ساعت 15:14

    ۹. جمعیت بالاخره علیرغم محدودیت‌های نظامی به سمت کربلا حرکت کرد. سردمداران این حرکت سید محمدباقر صدر،سید محمدباقر حکیم بودند و در این مسیر بالای ۲۰ نفر از سوی نظامیان کشته شدند و به شهدای راه کربلا موسوم شدند. در این تاریخ پیاده‌روی #اربعین نوعی اعتراض و مبارزه با حکومت قلمداد شد