• محمد حسین نجاتی   mh_nejati@

    1397/08/07 ساعت 14:35

    ۲. سنتی که جابر راه انداخت، تا سال‌های عمر امامان شیعه ادامه داشت. تا جایی که سید محمدعلی قاضی طباطبایی در کتاب تحقیق درباره اول اربعین سیدالشهداء، راهپیمایی #اربعین را سنت و رفتار مداومِ شیعیان از زمان ائمه دانسته که در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس نیز به این حرکت پایبند بوده‌اند.