• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/08/07 ساعت 13:54

    به این لیست نگاه کنید. اساسا «کیک قدرت»، «سهم احزاب و افراد» و «ذهن بسته»‌ اعضای شورا نمی‌گذارد به افراد دیگر توجه شود. هزاران مدیر درجه یک در این شهر وجود دارد که سیاسی نیستند اما مدیر هستند و نگران شهرشان. می‌توان به آنها فرصت داد. می‌شد برای پیدا کردنشان فراخوان داد.