• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/08/06 ساعت 14:48

    این میزان ارز، ۳۰۰ برابر چیزیست که معاون دولت دهم به اتهام در اختیار داشتن و هزینه کرد آن به ۱۵ سال حبس محکوم شده است! منتظر تسریع در رسیدگی قوه قضائیه و برخورد با متخلف هستیم! #محاکمه_مفسدان_اقتصادی