• شهربانو امانی   shrbamani@

    1397/08/06 ساعت 19:35

    آقای #افشانی در این مدت عملکرد شایسته‌ای داشتند، با اینحال تمکین به قانون از ارکان اصلاحطلبی است. ضمن تشکر از آقای افشانی،#شورای_شهر تهران با انسجام و همدلی تلاش خواهد کرد، شایسته‌ترین #شهردار را انتخاب کند و اجازه ندهد تغییرات ایجاد شده، خللی در ثبات مدیریت شهر #تهران وارد کند.