• ‌ ‌کیوان ساعدی   Kayvan_Saedy@

    1397/08/06 ساعت 12:56

    تفاله‌ی جریانی که در دوران قاجار علیه #مرجعیت با تیتر «خلق را تقلیدشان بر باد داد» مقاله می‌نوشت، سینه چاک مراجع تقلید شده است!