• ‌ ‌کیوان ساعدی   Kayvan_Saedy@

    1397/08/06 ساعت 15:07

    جریانی که انتقاد مراجع تقلید از گرانیها و بیکاری و ربای بانکها را سانسور می‌کرد حق ندارد فیگور دفاع از #مرجعیت شیعه بگیرد؛ چون اساسا مرجعیتِ فقه را قبول ندارد.