• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/08/05 ساعت 18:12

    برگزاری مجلس در شیفت عصر و شب در مجلس برای بررسی وزاری پیشنهادی، در بطن خود حقیتی تلخ را به دوش می‌کشد: «نیازی به روزنامه‌ها نیست.» این عبور مجلس از روزنامه‌ها و تکیه بر شبکه‌های اجتماعی است.