• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/08/05 ساعت 05:33

    دقیقا این پاسخیه که تلگرام بعد از گرفتن تمام کانال‌های در اختیار ما نداد!!! خیلی نرم و بی سر و صدا! #تلگرام #توئیتر و … همه با دولت روحانی هماهنگند!!!