• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/08/05 ساعت 22:18

    نظام #سلطه_جهانی قصد دارد ما وملتهایی نظیر ما را در وضعیت ضعف،وابستگی نگاه دارد بنابراین هر نوع تعامل فارغ از استکبارستیزی واستقلال‌طلبی و بریده از انقلابی‌گری بانظام جهانی یقیناً بر عمق وابعاد مشکلات #اقتصادی ما خواهد افزود،آیا این سخنان به معنای مخالف تعاملات با جهان هستیم؟!