• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/08/05 ساعت 12:45

    مطلبی خواندنی درباره دکتر سوکراتس کاپیتان تیم ملی برزیل در دهه ۸۰.سوکراتس یعنی سقراط. نام برادرش ارسطو بود و او زمانی بدنیا آمد که پدرش جمهوری افلاطون را خوانده بود. در سربند او نوشته شده:«دموکراسی.» حکومت دیکتاتوری برزیل، مخالف آزادی و دموکراسی بود.